LƯU Ý PHÁP LÝ

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung. Nó có thể sẽ không đáp ứng những thông tin đầy đủ và chính xác cho nhu cầu của bạn. Nó cũng không có ý định đưa ra một sự tư vấn tài chính, lời đề nghị hay khuyến nghị về chứng khoán hoặc các sản phẩm tài chính khác. Bên cạnh đó, những dịch vụ kinh doanh chính được đề cập trong trang web này chỉ đại diện chung cho những dịch vụ kinh doanh của tập đoàn Deutsche Bank, các công ty con và chi nhánh trên toàn cầu, chứ không phải tất cả các sản phẩm, dịch vụ được mô tả trong đây đều có mặt ở các nước. Bởi vì thông tin của chúng tôi trong đây được cập nhật theo từng thời điểm nên trong thời gian cập nhật, có thể sẽ có những thay đổi.

Đối với những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính và các nhu cầu riêng khác , bạn nên có một sự tư vấn tài chính độc lập trước khi quyết định đầu tư.

Tập đoàn Deutsche Bank và các đơn vị trực thuộc (gắn với “Deutsche”) không có bất kỳ thông tin kiểm định độc lập nào trong trang web này, và không một đơn vị nào trình bày hay bảo đảm về tính hợp thời, độ tin cậy, đầy đủ và chính xác của những thông tin đó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Deutsche không chấp nhận bất kỳ một trách nhiệm nào (kể cả lý do sơ suất) về những sai lỗi hoặc bỏ sót thông tin.

Có những yêu cầu pháp lý tại một số nước có thể hạn chế những thông tin mà chúng tôi được phép cung cấp cho bạn một cách hợp pháp. Do đó, thông tin trong trang web này chỉ được cung cấp cho người cư ngụ tại Việt Nam. Nó không phù hợp cho người cư ngụ tại nước khác.